new tai | old tai | 中文

ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ

作者: 时间:2014-01-29 16:35:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦷᦠ ᦂᦱᧆ ᦠᦱᧂ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦅᦸᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ。ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ,ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ、ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ。ᦺᦓ ᦐᦲᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ,ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦍᧂ ᦏᦳᧅᧈ ᦙᦱ ᦘᦸᧂᧈ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦟᦲ ᦊᦲᧈ ᦵᦋᧉ)