new tai | old tai | 中文

ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧗᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2014-01-09 10:03:00

     ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ  ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ  ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧗᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ。
     ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᧞ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦙᧂᧉ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ,ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦏᦹᧂ ᦷᦂᧂ ᦒ ᦟᦲᧇ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧘᧐ ᦑᦲᧈ ᦔᦻ ᦟᦳᧅ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᧗᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦔᦻ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᧒᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᧃ ᦔᦻ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧗ ᦔᦳᧃ、ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧓ ᦔᦳᧃ。(ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃ ᦵᦝᧀᧈ)