new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧅ ᦣᦸᧄ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ

作者: 时间:2016-03-07 09:36:00

 ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧕ ᦷᦎ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᦵᦖᦲ ᦺᦔ ᦢᧁᧈᦃᦱᧆ

    ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ,ᦶᦑᧆ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦍᧂ  ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦣᧂ 、ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦏᦾᧈ ᦍᦸᧇ、ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦓᦾᧉ、ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦈᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ 、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦃᧆ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ,ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦜᦻ ᦎᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᧞ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ,ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ꜠ᦧᦻ ᦶᦑᧃ  ᦉᦳᧄ ᦋᦸᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ  ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦺᦖᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。