new tai | old tai | 中文

ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2017-11-29 16:47:00

↑ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦷᦍᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦺᦖᧈ (ᦂᧁᧈ) ᧞ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ”、“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦹ  ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦵᦵᦜ”ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧀᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦲᧂᧈ ᦵᦵᨶᦓᧁ ᦩᦱᧉ ᦨᦱᧂᧈ ᦈᧁᧈ ᦘᦻᧉ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。(ᦀᦲᦰ ᦣᧅ)