new tai | old tai | 中文

ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2017-11-16 15:21:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦁᧃ ᦀᧁ “ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ.ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᦲᧈ  ᦷᦠ ᦆᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦲᧂ ᦝᦱᧂᧈ)