new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙

作者: 时间:2017-09-30 08:10:00

↑ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ-ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦟᦱ ᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦊᦴᧈ “ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ 1920”ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ。ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ  ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ。(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)