new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

作者: 时间:2017-08-31 17:17:00

ᦃᧁᧉ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧞ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ  ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。(ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦝᦲᧂᧉ)