new tai | old tai | 中文

ᦗᧁ ᦁᦱᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ

作者: 时间:2017-08-18 16:48:00

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᧁ ᦁᦱᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦸᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈᦎᦱᧄᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ 。(ᦈᧁᧈ ᦵᦵᦒᧃᧉ、ᦌᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧈ)