new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ

作者: 时间:2017-06-16 17:32:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ“ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。