new tai | old tai | 中文

ᦑᦸᧂᦰ“ᦺᦢ ᦐᦱᧉ”ᦌᦹᧉ ᦊᦱ

作者: 时间:2017-04-05 08:52:00

↑ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦜᧂ ᦺᦐ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦡᦲ、ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ?ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦎᧂᧉ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦸᧂᦰ“ᦺᦢ ᦐᦱᧉ” ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ。ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦵᦔᧂ“ ᦏ ᦜᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦏᦹ ᦉ ᦈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ” ᦟᦴᧈ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦜᧂ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ。
ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,“ᦐᦱᧉ ᦷᦃ ”ᦓᦲᦰ ᦏᦹ ᦉ ᦈ ᦡᦲ、“ᦐᦱᧉ ᦺᦓᧈ”ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦉ ᦈ、“ᦐᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦃ”ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ)