new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

作者: 时间:2017-01-20 15:48:00

↑᧒、᧓ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ、ᦉᦹᧈ ᦋᧁᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ  ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ、ᦓᦱ ᦑᦲ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。
(ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ、ᦟᦲ ᦙᦲᧃᧉ)