new tai | old tai | 中文

ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ

作者: 时间:2016-12-23 15:38:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ “ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ-ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦣᦲᧃ”ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦅᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦓᧃᧉ ,ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦍᦲ)