new tai | old tai | 中文 | English | Thai

ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ

作者: 时间:2016-12-23 15:38:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ “ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ-ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦣᦲᧃ”ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦅᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦓᧃᧉ ,ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦍᦲ)