new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ

作者: 时间:2016-12-12 16:15:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦊᦳᧃᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧘ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦉ ᦺᦖ ᦺᦖᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦋᦲ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦅᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ,ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᧙᧐ ᦙᦴ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦎᦳᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦍᦸᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ。(ᦟᦲ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦋᧉ)