new tai | old tai | 中文

ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᧑

作者: 时间:2016-12-02 15:54:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦝᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦓᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᧑,ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱ ᦍᦱ ᦺᦉᧈ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ  ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᧑。
ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦈᧁᧉ ᦃᦻ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ  ᦅᦱᧉ ᦃᦻ  ᦉᧂ。ᦆᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦟ ᦞᧂ  ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᧂ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦕᦲᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ,ᦅᦸᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ 。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦂᦸᧂᧉ ᦟᦳᧄ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᧓᧒ ᦂᦸᧂᧉ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦹᧅ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦸᧂᧉ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦓᧃᧉ。(ᦵᦉᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦷᦗᧈ)