new tai | old tai | 中文

ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᦱ ᦂᧁᧈ

作者: 时间:2016-11-25 17:19:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦷᦠ ᦃᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ (ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦻᧉ)。
ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦷᦠ ᦃᦻ ᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄ ᦙᦲ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ  ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ  ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦔᦱᧂ ᦕᦹᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ、ᦔᦱᧂ ᦕᦹᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᧖ ᦢᦱᧃᧉ 。ᦔᦱᧈ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦢᦱᧃᧉ,ᦊᧂᧈ ᦣᦱᧅ ᦎᦱᧅ ᦵᦚᦲ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦏᦻᧈ ᦺᦞᧉ ᦋᦱᧆ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ。ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦹᧈ ᦟᦹ ᦵᦉᧂ ,ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦜᦻ, ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦟᦱᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。
ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦂᧇ ᦏᦳᧂ ᦊᦱᧂ、ᦕᦱᧉ ᦊᦱᧂ,ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᧞ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦈᦹ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ、ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ。
(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲ ᦝᦱᧈ)